Firemen

Fireman uses PFAS-containing firefighting foam.

Firemen extinguishing a fire with foam